Intermediere în tranzacții imobiliare

 • informații despre imobile, în limita în care acestea sunt vizibile la vizionarea imobilului
 • date despre starea juridică a apartamentului, pe baza informațiilor obținute de la proprietar sau de la reprezentantul legal al acestuia
 • informații despre actele necesare pentru derularea cu succes a tranzacției
 • informații despre valoarea comisionului perceput pentru serviciile prestate
 • informații despre costurile estimative ale tranzacției, altele decât cele care se referă la credite:
  • onorariul notarului
  • taxa de înscriere în cartea funciară
  • comisionul agenției

Consultanță în investiții financiare

 • se adresează atât investitorilor autohtoni, cât și celor din străînătate care vor să abordeze anumite sectoare ale pieței imobiliare din România
 • include activități precum
  • analize de risc investițional
  • planificarea strategică
  • asistență în negociere
  • identificarea de soluții financiare
  • asistență post investiție

Activitatea de management a investițiilor

 • desfășurată de Estate Group a fost special creată pentru a dezvolta liderii de mâine în industria investițiilor imobiliare:
  • management al clădirilor/imobilelor date în chirie
  • management spații comerciale
  • activitate de promovare și întreținere a contractelor în derulare

Analiză imobiliară

 • O investiție profitabilă este rezultatul unei cercetări valide a pieței imobiliare prezente dar și viitoare. Din acest motiv, suntem într-o permanentă analiză a evenimentelor imobiliare, deținem un portofoliu bogat de oferte și dăm dovadă de expertiza necesară în estimarea corectă a valorii de piață a proprietăților imobiliare, respective, a tendințelor de regres sau evoluție a pieței.
 • Orice investiție imobiliară are la bază o analiză detaliată a pieței. Analizele imobiliare te ajută să îți răspunzi la întrebările esențiale premergătoare unei investiții, iar, de răspunsul la aceste întrebări depinde viitorul afacerii tale.

Audit energetic

 • Obiectivul principal al certificatului energetic al unei clădiri este de a oferi proprietarului sau utilizatorului clădirii, precum și persoanelor interesate în cumpărarea sau asigurarea ei, informații despre performanță energetică a clădirii și a instalațiilor interioare aferente.
 • Performanța energetică a clădirii:
  • se determină conform unei metodologii de calcul
  • caracteristici tehnice ale clădirii și instalațiilor
  • proiectarea și amplasarea clădirii în raport cu factorii climatici exterior
  • sursele proprii de producere a energiei și alți factori
 • În cadrul auditului energetic se analizează rezultarele obținute după efectuarea analizei tehnice a clădirii și se găsesc soluții eficiente atât din punct de vedere energetic cât și financiar, pentru reabilitarea și modernizarea termoenergetică.

Topografie, Geodezie și Cadastru

 • lucrări de cadastru și intabulare pentru apartamente, terenuri intravilane și extravilane
 • 30
 • dezmembrări, parcelări și/sau lotizări de terenuri intravilane și extravilane
 • comasări și/sau alipiri de terenuri sau parcele
 • realizare planuri topografice de situație în format analogic și digital
 • ridicări topografice necesare executării proiectelor, diverselor investiții (construcții, amenajări și restructurări)
 • trasări construcții, cote, limite de proprietate

Coordonare juridică

 • Cunoscând legislația imobiliară în vigoare, întotdeauna gândim soluții avantajoase pentru ca demersurile juridice să păstreze un raport optim între timpul și costurile de realizare.
 • Pentru ca orice tranzacție în domeniul imobiliar (vânzare, cumpărare, închiriere) să fie rentabilă, este absolut necesară aplicarea unor soluții juridice adecvate.
 • Oferim analiză completă a situației juridice a unor proprietăți localizate în Timișoara și în județul Timiș (terenuri agricole extravilane, terenuri construibile, clădiri, spații comerciale și proiecte rezidențiale) cât și asistență la negocierea și finalizarea achizițiilor imobiliare.