Folosirea, incluzând vizitarea site-ului estategroup.ro , implică acceptarea termenilor și condițiilor ce vor fi detaliate în paragrafele următoare.

Pentru a fi corect informați despre toate condițiile de utilizare ale acestui site, vă rog să parcurgeți toate informațiile din această pagină, de fiecare dată când folosiți acest site.

Nu putem garanta utilizarea discontinuă și neîntreruptă a site-ului. Este posibil să intervină erori, defecte, viruși sau alte comportamente dăunătoare pe site sau pe servere care să îl facă indisponibil. Vom lua toate măsurile pentru a limita și pentru a înlătura asemenea evenimente neplăcute în cel mai scurt timp posibil. Nu aveți dreptul să interveniți în operarea site-ului nostru și nici să luați vreo măsură de intervenție asupra echipamentului nostru informatic, indiferent de motiv și indiferent de rezultatul obținut.

Ne rezervăm dreptul de a înceta sau restricționa accesul oricărei persoane la site în orice moment, fără o notificare prealabilă și fără răspundere, în cazul în care constatăm nerespectarea prezenților Termeni și condiții sau ineficiența raporturilor dintre părți prin intermediul site-ului.

 

Definiții și Termeni

Site = pagină web estategroup.ro (și moderatoriii săi), cu toate aplicățiile și secțiunile acesteia

Utilizator = orice persoană fizică și/sau juridică, în vârstă de cel puțin 18 ani, care accesează site-ul estategroup.ro

Anunț = ofertă publică lansată de un Utilizator prin care este prezentată o proprietate imobiliară cu scopul vânzării sau închirierii

Vânzător = Utilizatorul site-lui estategroup.ro care oferă spre vânzare și/sau închiriere unul sau mai multe proprietăți

Cumpărător = Utilizatorul site-ului estategroup.ro care cumpără una sau mai multe proprietăți afișate pe estategroup.ro

Moderatori = persoanele care verifică un Anunț înainte că acesta să apară pe site.

Termeni și condiții = prezentul contract de utilizare

Furnizor = Estate Group este marcă înregistrată a Brilis Group srl, înfintată în anul 2015, cu sediu social la adresa Str. Episcop Augustin Pacha nr. 1, ap 12A, interfon 112, 300055 Timișoara, cu Codul Unic de Înregistrare 35103432, nr. Reg. Com. J35/2431/2015.

 

Proprietate Intelectuală

Întregul conținut al paginii estategroup.ro, prin conținut înțelegându-se imagini, texte, grafică, inclusiv Anunțul în formă publicată pe site pentru care Vânzătorul cedează dreptul de utilizare, neexclusiv, în favoarea Furnizorului, aplicații, link-uri și orice alt conținut audio-vizual, cât și design-ul grafic, codul sursă și orice alte date și informații aparțin Site-ului, Furnizorului și afiliaților acestuia. Aceste informații sunt protejate conform Legii drepturilor de autor și legilor care privesc dreptul de proprietate intelectuală și industrială. Informațiile publicate estategroup.ro nu pot fi publicate, transmise, copiate prin orice metodă fără acordul scris al reprezentantului legal al Furnizorului. Nerespectarea acestor condiții se pedepsește conform legii în vigoare.

Niciun utilizator nu dobândește, prin folosirea, navigarea și accesarea site-ului vreun drept sau vreo licență de utilizare a vreuneia dintre informațiile de pe site sau vreu drept de proprietate intelectuală/industrială asupra produselor și/sau serviciilor comandate de pe site. Niciun utilizator nu are dreptul de a utiliza un dispozitiv automat sau manual pentru a monitoriza materialele disponibile pe site.

 

Descriere Serviciilor

Serviciile oferite prin intermediul site-ului estategroup.ro se adresează în special utilizatorilor de Internet.

Furnizorul, prin site-ul estategroup.ro , oferă utilizatorilor acces la o serie de servicii și informații care includ: mijloace de comunicare, servicii de vânzare-cumpărare, servicii de mică publicitate, servicii de promovare și contact cu piață, informații și știri originale sau preluate. Aceste servicii pot include și publicitate, sub forme vizuale sau scrise, iar vizitarea site-ului de către dumneavoastră constituie acceptarea acestui mod de prezentare.

Estategroup.ro oferă utilizatorilor servicii de contact direct cu piața imobiliară din România, atât sub formă de informație brută, cât și sub formă de prezentări, articole, știri, texte promoționale.

Furnizorul nu își asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informații sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, șterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive. De asemenea, Furnizorul nu își asumă nici o răspundere pentru consecințele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactitatii infomatiilor publicate sau existente pe site-urile proprii.

 

Răspunderea pentru conținutul anunțurilor

Furnizorul nu verifică anunțurile în ceea ce privește corectitudinea sau caracterul complet.

Furnizorul nu garantează pentru corectitudinea sau caracterul complet al anunțurilor.

Furnizorul exclude orice garanție și răspundere pentru conformitatea anunțurilor cu prevederile legale.

Furnizorul exclude în special orice garanție sau răspundere care derivă din faptul că contractele de vânzare-cumpărare negociate sau încheiate pe baza anunțurilor publicate pe site-ul estategroup.ro nu sunt valabile în conformitate cu legislația aplicabilă, sau au drept rezultat dezavantaje juridice sau economice pentru una sau ambele părți ale contractului de vânzare-cumpărare.

 

Clauză de exonerare de răspundere

Vânzător eliberează estategroup.ro de orice pretenții ale unor terți împotriva estategroup.ro datorită încălcării drepturilor lor de către anunțul vânzătorului sau de către orice altă utilizare a paginii web estategroup.ro de către utilizator. Prin această, vânzătorul își asumă și obligația de suportare a cheltuielilor necesare pentru apărarea drepturilor estategroup.ro, inclusiv orice taxe judiciare și legale. Această regulă nu se aplică dacă și în măsura în care vânzătorul nu este responsabil pentru încălcarea drepturilor.

În cazul unui conflict, te rugăm să ne contactezi și vom căuta o rezolvare amiabilă, urmând îndeaproape reglementările în vigoare. În cazul agravării conflictului și dacă rezolvarea amiabilă a eșuat, va fi necesar să apelăm la instanțele judecătorești competențe.

 

Modificări de Conținut

Modificări ale prețurilor vor fi anunțate prin furnizarea unei liste de prețuri care poate fi accesată prin Internet. Noul preț al anunțului se va aplica pentru anunțurile ce se vor introduce după modificarea prețului, pentru anunțurile inserate în baza de date și a căror valabilitate a fost prelungită de la dată completării sau a modificării prețului.

Furnizorul are dreptul de a modifică Termenii și Condițiile pentru utilizarea secțiunii publice oricând, fără dezvăluirea motivelor.

 

Ștergerea anunțurilor, restricționare, denunțare unilaterală și alte măsuri

Furnizorul poate lua următoarele măsuri dacă există suficiente indicii că un Utilizator a încălcat prevederile legale, drepturile terților sau prezențele Termeni și Condiții sau dacă Furnizorul deține orice alt interes legitim:

  • ștergerea anunțurilor sau altor conținuturi inserate pe estategroup.ro;
  • întârzierea anunțurilor sau altor conținuturi inserate pe site-ul estategroup.ro;
  • emiterea de avertismente către Utilizatori;
  • limitarea sau restricționarea (termporara sau permanentă) a utilizării site-ului estategroup.ro sau accesului la estategroup.ro.

Furnizorul poate șterge anunțurile dacă acestea încalcă acest set de Termeni și Condiții, drepturile unor terți prin conținutul sau prin modul lor de prezentare, sau orice prevederi legale aplicabile.

Furnizorul poate restricționa în mod final și definitiv accesul unui Utilizator la site-ul  estategroup.ro, dacă acesta a încălcat în mod repetat prezențele Termeni și Condiții (pentru utilizarea secțiunii publice) sau dacă a făcut acest lucru în circumstanțe deosebit de grave, sau dacă există alte motive importante.

Atunci când accesul unui Utilizator este restricționat, acesta nu mai poate utiliza pagina site-ului estategroup.ro și nu mai poate înregistra un nou cont de Utilizator.

Utilizatorii pot oricând denunță unilateral contractul de utilizare. În acest scop, un participant poate solicită ștergerea contului de Utilizator oricând.

Furnizorul poate denunță unilateral contractul de utilizare oricând, cu un preaviz de denunțare unilaterală de 15 zile. Dreptul de restricționare a accesului rămâne neafectat.

 

Contact

Pentru mai multe informații despre Politica de Cookie-uri sau orice alte întrebări, ne puteți contacta la adresa de email : office@estategroup.ro